Compliance

Ons toegewijde compliance- en auditteam beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op alle gebieden van archief- en informatiebeheer.

Onze missie

De OASIS Group streeft ernaar om te handelen in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke wet- en regelgeving van de landen waarin wij actief zijn.

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van archief- en informatiebeheer vormen informatiebeveiliging, compliance, integriteit en vertrouwen de kern van onze activiteiten. Het is voor ons van het grootste belang dat wij en onze leveranciers op verantwoorde, ethische wijze en in overeenstemming met extern en intern beleid werken en de procedures en normen naleven om de informatie te beschermen die wij namens onze klanten in ons bezit hebben.

Wij zijn er trots op gecertificeerd te zijn volgens diverse externe normen, waaronder ISO 27001 (informatiebeveiliging ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), PCI DSS (de standaard voor de betaalkaartenbranche en gegevensbeveiliging) en Cyber Essentials.

Wat we doen

De Compliance afdeling van OASIS beschikt over uitgebreide kennis van en heeft ervaring met risicobeheer, gezondheid en veiligheid, bedrijfscontinuïteit, audit en naleving in de sector archief- en informatiebeheer.

Wij zorgen ervoor dat de OASIS Group voldoet aan alle wettelijke, regelgevende, interne en externe normen, met inbegrip van gezondheid en veiligheid, privacy van gegevens, gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Wij geven ook advies en begeleiding aan het bedrijf in deze disciplines.

Daarnaast hebben wij een interne auditfunctie om na te gaan of de Group zich aan deze normen houdt en faciliteren wij externe audits voor onze klanten, onafhankelijke auditors en andere belanghebbende partijen.

Wij houden toezicht op en bewaken de crisisbeheersings- en bedrijfscontinuïteitsplannen van de OASIS Group en zorgen ervoor dat onze procedures en plannen regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd, zodat de kritische bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet in geval van een verstoring, incident of crisis.

Ook geven wij advies en begeleiding aan interne en externe belanghebbenden over compliance kwesties gedurende de gehele levenscyclus van onze diensten, van inkoop tot en met het beheer van de accounts van onze klanten. Het is onze missie ervoor te zorgen dat de door ons geleverde diensten en de door ons beheerde informatie worden beschermd in overeenstemming met interne en externe normen, wetten en regelgeving.

Vertrouwd door klanten en de sector

Wij zetten ons in voor de veiligheid en integriteit van de gegevens van onze klanten.

Belangrijke informatie

ISO certificeringen

OASIS Group is gecertificeerd volgens ISO 9001 Kwaliteitsbeheersystemen, ISO 14001 Milieubeheersystemen, ISO 27001 Informatiebeveiliging door de NQA, een door UKAS geaccrediteerde certificeringsinstantie. Onze versnipperingsactiviteiten zijn afgestemd op de Britse norm voor de veilige vernietiging van vertrouwelijk materiaal (BS EN 15713).

Wij zijn ook gecertificeerd volgens de Payment Card Industry Data Security Standard. OASIS wordt elk jaar aan deze normen getoetst, wat een onafhankelijke verificatie van onze naleving van deze standaarden oplevert.

Beleid

OASIS werkt met een geïntegreerd managementsysteem voor Kwaliteit, Milieu en Informatiebeveiliging en in ons beleid worden onze strategieën en doelstellingen voor de uitvoering hiervan uiteengezet. Zie de links hieronder voor meer informatie. Deze beleidsregels worden regelmatig herzien en bijgewerkt door het uitvoerende team van OASIS.

Afvalvergunning en licenties

OASIS is gemachtigd om afval in te zamelen en te verwijderen door de Milieuagentschappen van de landen waarin wij actief zijn.

Contacteer ons

Onze Functionaris Gegevensbescherming en ons Compliance team helpen u graag met al uw vragen of verzoeken op het gebied van gegevensbescherming of gegevensprivacy.

Compliance team

E-mail: compliance@oasisgroup.com

Data Protection Officer

GRCI Law:

Direct Bellen: + 44 3338007000

E-mail: dpoaas@grcilaw.com