Vandaag is de tweede dag van de Business Continuity Awareness Week 2023. Het overkoepelende thema voor de campagne van dit jaar is ‘Aan de slag met weerbaarheid’.

Vandaag geeft Robert Condron, Group Procurement Manager van OASIS Group, een overzicht van hoe de weerbaarheid van de toeleveringsketen bij OASIS Group wordt gewaarborgd.

De uitdagingen als gevolg van de coronapandemie hebben de zwakke plekken in de toeleveringsstrategieën van zo’n beetje alle organisaties in de wereld blootgelegd.

Nu we ons in een post-pandemisch tijdperk bevinden, wordt weerbaarheid van de toeleveringsketen steeds belangrijker voor het succes van OASIS Group. Als organisatie willen wij ons richten op meer lokale leveranciers en onze afhankelijkheid van risicovolle bronnen verminderen.

Wij hebben de strategische directe leveranciers van OASIS Group uitgebreid in kaart gebracht om eventuele risico’s aan het licht te brengen. Het doel is dergelijke risico’s te beperken zodat wij voldoende alternatieve bevoorradingsbronnen hebben, onze te grote afhankelijkheid van één dienstverlener verminderen en zorgen voor meer flexibiliteit en weerbaarheid in onze hele toeleveringsketen.

Naarmate OASIS Group in verschillende geografische regio’s blijft groeien, zullen wij verbeteringen in de toeleveringsketen in kaart blijven brengen en onze organisatorische routines loslaten om aan de eisen van onze klanten te voldoen. Wij maken onze leveranciers er voortdurend op attent hoezeer wij hechten aan innovatieve technologieën die onze impact op het milieu kunnen verminderen zonder een nadelig effect op onze toeleveringsketen.

Door een robuuste toeleveringsketen op te bouwen, zijn we beter in staat om stress op te vangen, kritische functionaliteit te herstellen en te gedijen in gewijzigde omstandigheden. Het is een sleutelfunctie geworden in de algehele gezondheid van OASIS Group.

Robert Condron, Group Procurement Manager – OASIS Group

Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@oasisgroup.com. Of klik hier voor meer informatie over de normen die wij hanteren op onze Compliance-webpagina.

< Back to news & blog