Sector

Financieel

Door onze samenwerking met verschillende financiële instellingen hebben wij oplossingen ontwikkeld die financiële professionals ondersteunen.

Vraag een offerte aan

We helpen onze klanten in de financiële sector

Te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten

Documenten snel en eenvoudig op te vragen

Met informatie- en kostenbeheersing

Meer te doen met opgeslagen bestanden

Hoe we helpen

Wij beschikken over een uitgebreide reeks oplossingen ter ondersteuning van onze klanten die werkzaam zijn in de financiële sector. Deze bestaan uit digitaal informatiebeheer, beheer van fysieke dossiers alsmede gecombineerde opties.

Wetconforme oplossingen voor de financiële sector

Flexibele programma’s om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende regelgeving in de sector.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Amerikaanse Sarbanes-Oxleywet en de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (RMFI) zijn allemaal van invloed geweest op financiële dienstverleners zoals banken, kredietinstellingen en hypotheekverstrekkers.

OASIS helpt financiële dienstverleners flexibel in te spelen op veranderingen door complete oplossingen te bieden op het gebied van archief- en informatiebeheer.

Eén aanbieder voor alle oplossingen omtrent informatiebeheer

Externe gegevensbescherming en vertrouwelijke vernietiging.

OASIS biedt financiële dienstverleners archief- en informatiebeheer programma’s op maat, inclusief externe gegevensbescherming, vertrouwelijke vernietiging en digitale toegangsoplossingen.

Of uw bedrijf nu cruciale documenten archiveert, werkt volgens een vast back-up tape rotatie schema of noodherstel van gegevens ondersteunt, OASIS biedt archief- en informatiebeheer oplossingen die voldoen aan de eisen van uw organisatie.

Veilig en groen

Programma’ s voor veilige gegevensvernietiging omvatten externe vernietiging en mobiele vernietiging op locatie.

OASIS biedt financiële dienstverleners flexibele informatiebeheer programma’s, die bescherming bieden aan uw werknemers, uw stakeholders en het milieu. De goed getrainde teammembers zorgen ervoor dat de vertrouwelijke gegevens van uw organisatie op de juiste manier worden vernietigd en gerecycled in een externe vernietigingscentrale of met een mobiele installatie bij u op locatie.

Wanneer u uw archieven extern laten beheren door OASIS bent u er zeker van dat wordt voldaan aan de hoogste eisen voor wat betreft data integriteit en veiligheid. Strikt vertrouwelijke dossiers en data worden volgens de wettelijke termijnen bewaard in veilige record centers.

Wat onze klanten zeggen

Samen hebben wij een groot digitaliseringsproject gedaan met een positief resultaat!

Hetty Snijders , Teammanager Logistiek FB

Read case study

We hebben een goede samenwerking waarbij OASIS goed heeft geluisterd naar de wensen van de opdrachtgever. OASIS neemt verantwoordelijkheid en is een complexe uitdaging aangegaan. OASIS brengt het project tot een goed einde. Daar staan ze ook voor in, al kost het hun meer. Zij gaan voor een optimaal resultaat en hebben er een tevreden klant bij.

Martin Jochems , Informatieadviseur / Gemeentearchivaris voor Gemeente Apeldoorn

Read case study

OASIS is een betrouwbare partner voor archiefdigitalisering bij Viveste gebleken. Afspraken zijn helder en no-nonsense. Er wordt duidelijk gerapporteerd over voortgang en (on)verwachte situatiewijzigingen. Viveste heeft gekozen voor totale uitbesteding inclusief ophalen, schonen, indelen, scannen, overdragen. Met de komst van het digitale archief hopen we op korte termijn nog meer informatie en inzicht te kunnen ontsluiten naar ons (toekomstige)huurders en samenwerkingspartners.

Ton Könings , Programmamanager Proces en ICT Optimalisatie

Read case study

Dankzij de inzet en ondersteuning van OASIS is het digitaliseren van de papieren dossiers heel goed verlopen. Hierdoor is de patiëntenzorg niet belemmerd. Voor alle vragen was OASIS beschikbaar met een goed resultaat tot gevolg.

Marjan Duiven , Operationeel Leidinggevende polikliniek oogheelkunde Meppel

Read case study

Werken met externe ketenpartners vraagt om inzicht in informatie. Hiervoor moesten cliëntendossiers digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast is het thuiswerken sterk toegenomen. De coronacrisis heeft het thuiswerken extra versneld.

Marcel Duffhuis , Projectleider Digitalisering

Read case study

Vraag snel een offerte aan

Gebruik het onderstaande formulier om meer informatie aan te vragen over documentbeheer en digitale diensten afgestemd op de financiële sector.

Get a Quote NL

Quote form NL site