• Blogs

Veerkracht Opbouwen in de Hybride Wereld

By Sylvia van Hoorne | May 16, 2022

Wat kunnen we allemaal doen om het bewustzijn van Bedrijfscontinuïteit te verankeren en te verbeteren in deze nieuwe werkomgeving?

Deze week (16 – 20 mei 2022) is het Business Continuity Awareness week.

BCAW (Business Continuity Awareness Week) is een wereldwijde campagne om mensen bewust te maken van het belang van bedrijfscontinuïteit, de fundamentele en essentiële beste praktijken en hoe dit in de organisatiecultuur kan worden ingebouwd.

In de afgelopen 24 maanden is het leven voor ons allemaal veranderd en in sommige opzichten voorgoed, ook de manier waarop wij allemaal werken. De pandemie was een echte test voor onze veerkracht als mens en als bedrijf. Nu we de pandemie te boven komen en de herstelfase van onze bedrijfscontinuïteitsplannen ingaan, is het belangrijk dat we flexibel blijven en onze Bedrijfscontinuïteitsplannen blijven evalueren, bijwerken en toepassen.

In deze nieuwe werkomgeving moeten alle bedrijven opnieuw nadenken over de manier waarop zij hun bedrijfscontinuïteitsplannen verankeren, valideren en onder de aandacht brengen. Daarom is het thema van de Business Continuity Awareness week dit jaar Building Resilience in the Hybrid World.

Wij hebben een lijst samengesteld met de beste tips op het gebied van Compliance ter ondersteuning van uw bedrijfscontinuïteitsplannen en -activiteiten.

Tip 1: Update uw BIA’s en Bedrijfscontinuïteitsplannen. Wanneer hebt u ze voor het laatst bijgewerkt en weerspiegelen ze uw meest recente manieren van werken, inclusief hybride werken?

Focus op uw doel

Uiteindelijk is het belangrijk dat u begrijpt welke interne en externe activiteiten, inclusief die van uw klanten, het meest kritisch en tijdgebonden zijn. Dit begint met uw Business Impact Analyse (BIA). BIA’s dienen gericht te zijn op uw klanten en eindgebruikers, hun SLA’s en de bedrijfskritische diensten, middelen en leveranciers die nodig zijn om deze te leveren. De Bedrijfscontinuïteitsplannen geven weer hoe u deze cruciale diensten gaat leveren in geval van een incident.

Tip 2: Omarm BC incidenten. Zie ze als een kans om samen te werken, nieuwe vaardigheden te leren en de klanttevredenheid te verbeteren.

Leg de voordelen en mogelijkheden van Bedrijfscontinuïteit uit aan uw teamleden

Business Continuity is een kans voor ons allemaal om te groeien en weerbaarder te worden, zowel als individu als als bedrijf. Ongeplande gebeurtenissen bieden ons vaak kansen om met andere teams samen te werken en onze vaardigheden uit te breiden, omdat we snel moeten denken en ons moeten aanpassen aan de gegeven situatie. Soms dwingt het ons om creatiever te zijn in hoe en wanneer we producten en diensten leveren met de minste verstoring. Wanneer uw klanten weten dat u in de moeilijkste en meest onverwachte omstandigheden kunt leveren, vergroot dit hun vertrouwen in u en verbetert dit de klanttevredenheid.

Tip 3: Het verbeteren van het Business Continuity bewustzijn gaat niet alleen over het volgen van een training. U weet dat het succesvol is verankerd wanneer er in elk aspect van uw diensten en toeleveringsketen over wordt nagedacht en elk teamlid zich bewust is van de rol die zij spelen bij het draaiende houden van het bedrijf in geval van een incident.

Verbeter het bewustzijn en de training over Bedrijfscontinuïteit

Bevorder het denken over Bedrijfscontinuïteit in elk aspect van uw processen. Bijvoorbeeld de volgende keer dat u een nieuwe leverancier selecteert (wat zou er gebeuren als zij er niet meer zouden zijn?) of hoe u uw team traint en ervoor zorgt dat kennis wordt gedeeld. Betrek uw team bij de uitvoering van uw plannen. Deel de geleerde lessen en successen van eventuele incidenten.

Tip 4: Verwacht het onverwachte. Schakel de relevante belanghebbenden in voordat een situatie een incident wordt. Soms kan een situatie binnen enkele minuten of uren uitgroeien tot een groot incident. Het is veel gemakkelijker om een team op te heffen als het ergste niet gebeurt, dan er één op te richten en op te schalen als het wel gebeurt. Trek vroegtijdig aan de bel en wees beter voorbereid en in staat sneller te reageren als het ergste gebeurt.

Wees voorbereid voordat een incident zich voordoet

Als een situatie kan uitgroeien tot een Bedrijfscontinuïteit incident of crisis, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw lijnmanager en Compliance. Compliance zal dan beslissen of het nodig is om het crisismanagementteam in te schakelen of om een incident te melden. 

Over de auteur

Nicola voegde zich in 2018 bij OASIS door de succesvolle overname van Box-it. In haar rol als Group Compliance en Audit Director is zij verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van regelgeving, waaronder het monitoren en evalueren van bestaande en opkomende wet- en regelgeving die mogelijk van invloed kan zijn voor onze klanten.

< Back to news & blog